Algemeen wedstrijdreglement EK Limburg 2024 

Dit wedstrijdreglement voor giveaway acties gaat uit van EK Limburg 2024 vzw, met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0786.987.130. In geval er voor een bepaalde actie een ander en bijzonder reglement van toepassing zou zijn, zal hier specifiek naar verwezen worden op de wedstrijdpagina van deze actie. Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden die EK Limburg 2024 vzw organiseert via volgende kanalen: website, social media, advertenties of andere kanalen. Deze wedstrijden worden in geen geval gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook/Instagram.  

Voorwaarden voor deelname

Wie kan deelnemen?

Iedereen ouder dan 18 jaar, kan deelnemen aan de giveaway acties van EK Limburg 2024 vzw, met uitzondering van de eigen medewerkers en hun directe familieleden in de eerste graad. Minderjarigen kunnen enkel deelnemen met toestemming van ouders of hun voogd. Indien een minderjarige aan één van de acties deelneemt, gaat EK Limburg 2024 vzw ervan uit dat hij/zij de toestemming verkregen heeft.   

Hoe vaak kan je deelnemen?

Elke deelnemer kan slechts één keer aan dezelfde wedstrijd deelnemen. In geval van misbruik, bedrog of fraude heeft EK Limburg 2024 vzw het recht je onmiddellijk uit te sluiten van de wedstrijd of andere EK Limburg 2024 vzw acties. 

Opzet van de wedstrijden

Hoe bepalen we de winnaar?

De prijzen worden toegewezen op basis van een lottrekking.  

Welke prijs kan je winnen?

Bij elke afzonderlijke wedstrijd zal de te winnen prijs en het aantal te winnen prijzen duidelijk vermeld staan. De prijs zoals vermeld is de enige prijs die bij die bepaalde wedstrijd van toepassing is. De prijs kan op geen enkele wijze geruild worden en mag op geen enkele manier omgezet worden in geld, via welk kanaal ook.   

Hoe lang loopt een actie?

Bij elke afzonderlijke wedstrijd zal de duurtijd van de actie duidelijk vermeld staan, met een start- en einddatum. EK Limburg 2024 vzw behoudt zich het recht een wedstrijd aan te passen, af te gelasten of te verlengen in geval van overmacht.  

Wanneer kiezen we de winnaar?

Bij elke afzonderlijke wedstrijd zal duidelijk vermeld staan wanneer de winnaars bekendgemaakt worden.   

Hoe wordt een winnaar bekendgemaakt?

De winnaar zal persoonlijk gecontacteerd worden per mail. EK Limburg 2024 vzw is niet verantwoordelijk voor een foutief opgegeven mailadres of de situatie waarin de bevestigingsmail in de spamfolder terechtkomt, waardoor de winnaar niet bereikt kan worden.  

Hoe claim ik mijn prijs?

Wanneer je een prijs gewonnen hebt, kan je je prijs alleen ontvangen nadat de bevestigingsmail van EK Limburg 2024 vzw beantwoord is. Indien nodig zal EK Limburg 2024 vzw bijkomende informatie (vb. adres in geval van een fysieke prijs) opvragen. 

Hoe gaan wij om met de gegevens van de winnaars?

Bij het deelnemen aan de wedstrijd gaan deelnemers akkoord met de EK Limburg 2024 vzw Privacy Policy. Het mailadres dat zij vervolgens opgeven bij deelname aan de winactie wordt gebruikt om hen te verwittigen in geval van winst. Dit zal steeds duidelijk vermeld staan op de wedstrijdpagina. In geval het geen digitale prijs omvat, maar een fysieke prijs die per post opgestuurd dient te worden, zal in de bevestigingsmail van EK Limburg 2024 vzw gevraagd worden naar welk adres deze prijs verstuurd mag worden. 

In geval van vragen kan je steeds contact opnemen met info@limburg2024.be.