Privacy policy

Deze Privacyverklaring gaat uit van EK Limburg 2024 vzw, met maatschappelijke zetel te Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0786.987.130. Deze Privacyverklaring is enkel van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door EK Limburg 2024 vzw als verwerkingsverantwoordelijke, dit betekent concreet enkel die verwerkingen waarvoor EK Limburg 2024 vzw het doel en de middelen bepaalt.

EK Limburg 2024 vzw hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil u daarom met deze verklaring zo goed mogelijk informeren welke gegevens wij verzamelen, voor welk doel en wat uw rechten zijn in dit kader. Concreet verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten in het kader van door ons georganiseerde evenementen. Verder is deze Privacyverklaring ook van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze websites, applicaties, deelneemt aan een event, wedstrijd of marktonderzoek of u op andere wijze gebruik maakt van de door ons aangeboden producten & diensten.

EK Limburg 2024 vzw
Harensesteenweg 228
1800 Vilvoorde
info@limburg2024.be 

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die u met ons deelt

In het kader van de producten en diensten die we aanbieden verwerken we de persoonsgegevens die u ons zelf meedeelt. Deze mededeling kan via verschillende kanalen gebeuren, zoals telefonisch (bv. wanneer je een vraag hebt over onze producten en/of diensten, etc.) of schriftelijk (bv. wanneer je een EK Limburg 2024 vzw applicatie downloadt, je deelneemt aan een wedstijd of event, je inschrijft op een nieuwsbrief, je een (online) bestelformulier invult, je ons contacteert via e-mail, etc.). Voor het gebruik van bepaalde van door ons aangeboden producten en diensten zal het bovendien noodzakelijk zijn om persoonsgegevens met ons te delen, bijvoorbeeld om een account aan te maken wanneer u gebruik wenst te maken van een applicatie of wanneer u bepaalde van onze producten of diensten aanschaft, etc.

Wij verzamelen ook extra informatie over uw interactie met websites en services van EK Limburg 2024 vzw zonder u als individu te identificeren. Wij ontvangen bijvoorbeeld bepaalde standaard informatie die uw browser naar elke website die u bezoekt verstuurd, zoals uw IP-adres, browsertype en taal, het aantal bezoeken, en referentiewebsites. Wij gebruiken ook tools voor het analyseren van websites op onze websites om informatie te verkrijgen van uw browser, inclusief de website waar u vandaan kwam, de zoekmachine(s) en zoekwoorden die u hebt gebruikt om onze website te vinden, de pagina’s die u bezoekt op onze website, de add-ons in uw browser, en de breedte en hoogte van uw browser. 

Wij gebruiken technologieën zoals cookies en webbakens (beschreven in het onderstaande) om informatie te verkrijgen over de pagina’s die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere handelingen die u uitvoert op onze website en services. 

Als u nieuwsbrieven of promotie e-mails van EK Limburg 2024 vzw ontvangt kunnen we webbakens, aangepaste links of soortgelijke technologieën gebruiken om te bepalen of de e-mail werd geopend en op welke links u klikt om meer op u gefocuste e-mailcommunicatie of andere informatie te sturen. 

Om u meer consistente en verpersoonlijkte ervaring te geven in uw interacties met EK Limburg 2024 vzw, kan de informatie verzameld via een service van EK Limburg 2024 vzw worden gecombineerd met informatie verkregen via andere services van EK Limburg 2024 vzw. Wij kunnen ook de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie verkregen van andere bedrijven. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen om het algemene geografische gebied af te leiden van uw IP-adres om bepaalde services in het geografische gebied waar u zich in bevindt aan te passen. 

De website van EK Limburg 2024 vzw maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestandjes, die op uw harde schijf worden geplaatst door een webserver. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft afgegeven. 

De website van EK Limburg 2024 vzw kan elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als webbakens – soms worden ze enkele pixel gifs genoemd – die gebruikt kunnen worden om cookies op onze websites te bezorgen en stellen ons in staat om de gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht en om services met dubbele merken te bezorgen. We kunnen ook webbakens in promotiemails of in onze nieuwsbrieven plaatsen om te bepalen of berichten zijn geopend en of er naar gehandeld is. 

EK Limburg 2024 vzw kan ook webbakens inzetten van derden om ons te helpen in het samenstellen van gemiddelde statistieken met betrekking tot de effectiviteit van onze promotiecampagnies of andere operaties van onze websites. Wij verbieden het gebruik van webbakens op onze websites door derden om uw persoonlijke informatie te verzamelen of te bekijken. 

Als laatste, we kunnen ook samenwerken met andere bedrijven die advertenties plaatsen op websites van EK Limburg 2024 vzw om webbakens te plaatsen op hun websites zodat wij in staat zijn om statistieken te ontwikkelen over hoe vaak het klikken op een advertentie op een website van EK Limburg 2024 vzw leidt tot een aankoop of andere handeling op de website van de adverteerder. 

Wanneer je een account maakt op het platform als vrijwilliger, verzamelen wij persoonsgegevens om jouw profiel te kunnen creëren, je gebruik ervan te kunnen opvolgen, de nodige documenten op te stellen in het kader van de wetgeving vrijwilligerswerk en een uitbetaling van de vergoeding te kunnen garanderen.

Wanneer je je accreditatie aanvraagt via onze website, verzamelen we de informatie die je aan ons verstrekt. 

Persoonsgegevens die we van derden verkrijgen

Wanneer u een account moet aanmaken voor bepaalde van onze producten of diensten bestaat de mogelijkheid om dit te doen via uw sociale media account. Wanneer u dit doet trekken wij voor de aanmaak van uw account bepaalde van uw profielgegevens binnen zoals uw e-mailadres en uw openbare gegevens. Daarnaast kunnen deze gegevens ook ontvangen worden van partners of verbonden ondernemingen aan EK Limburg 2024 vzw. Deze gegevens kunnen verder ook gebruikt worden voor de doeleinden in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen: 

Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal; 

Lokalisatie tijdens het evenement; 

Resultaten voor publicatie; 

Wanneer u een van onze events bijwoont, kunnen we uw gegevens verzamelen via (i) videobewakingscamera’s (we gebruiken tekens waar dergelijke camera’s worden gebruikt), en, (ii) indien beschikbaar, via cashless betalingspolsbandjes die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot events en om ter plaatse aankopen te doen tijdens het event; 

Wanneer u onze website of app gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site waar u vandaan komt, wat u wel en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die u bezoekt wanneer u ons verlaat. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we deze informatie verzamelen. 

Wanneer u gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website of apps, en u post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over u verstrekken. 

Als u toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat u de beste ervaring hebt met het bijwonen van events. Om dit te doen, moeten we gegevens van uw behoeften (die kunnen inhouden dat u informatie over uw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen. 

In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen. 

 

Voor welke doelen worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

Onderstaande verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met deze verwerkingen, zullen wij helaas niet in staat zijn u de gevraagde producten en/of diensten te leveren.

 • Het algemeen beheer van uw inschrijvingen en/of bestellingen van onze diensten en/of producten, waaronder de registratie ervan, de afhandeling van uw betaling, het aanbieden van een klantenservice in het kader van deze bestellingen, herinneringen aan events en eventuele toegankelijkheidsvereisten en cashless betalingen te beheren, etc.
 • Het algemeen beheer van het event, waaronder het verzekeren van de veiligheid van alle betrokkenen, de logistieke organisatie, etc.
 • Het maken van audiovisueel materiaal (foto’s, video’s, etc.) tijdens een event georganiseerd door EK Limburg 2024 vzw en de publicatie ervan op de website en sociale media van EK Limburg 2024 vzw of verbonden ondernemingen.
 • Het verloop van het evenement te beheren, en o.a. om de lokalisatie van de deelnemers toe te laten en voor de veiligheid van het event; 
 • De publieke aankondiging van het klassement en de foto’s, video’s of audiovisueel materiaal op de website van het evenement, op de website van andere media kanalen; 
 • Een gepersonaliseerde webpagina voor u op te bouwen, met gegevens over uw deelname aan het evenement, dat u ook zichtbaar kan maken voor anderen, en om het gebruik van deze webpagina te monitoren. 

Omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking

Bepaalde persoonsgegevens worden door ons verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang en met name voor volgende doeleinden:

 • Om de door ons aangeboden diensten en producten te verbeteren en te optimaliseren,
 • Voor markt- en ander statistisch onderzoek om onze diensten en producten beter af te stemmen op het doelpubliek en om bepaalde trends te identificeren,
 • Om u als klant of deelnemer op de hoogte te houden van gelijkaardige diensten of producten die door EK Limburg 2024 vzw en haar verbonden ondernemingen worden aangeboden (klantenbeheer). Indien u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen kan u zich ten allen tijde uitschrijven.
 • Het maken van audiovisueel materiaal (foto’s, video’s, etc.) tijdens een event georganiseerd door EK Limburg 2024 vzw,
 • Om audiovisueel materiaal (foto’s, video’s, etc.) gemaakt in het kader van een event en waarop u staat afgebeeld te gebruiken als sfeerbeelden ter promotie van het event zelf, volgende edities ervan of gelijkaardige events (o.a. op onze website, via sociale media, etc.)
 • Om de beveiliging van onze diensten en producten te verbeteren, alsook om misbruik en fraude op te sporen en (preventief) tegen te gaan.
 • Om u informatie te bezorgen over de diensten en producten van de partners en sponsors van het evenement waaraan u deelneemt. 
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat tickets in handen komen van echte fans en deelnemers. Als zodanig kunnen wij uw gegevens gebruiken om het aanprijzen van tickets, misbruik van ons intellectuele eigendom, fraude of andere misdrijven te voorkomen. 

Omdat we wettelijk verplicht zijn tot de verwerking

Bepaalde persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden in het kader van een wettelijke verplichting die op ons rust. Zo zullen wij mogelijks bepaalde persoonsgegevens van u nodig hebben in het kader van onze boekhouding, zoals het opstellen en bijhouden van facturen.

Enkel wanneer we uw toestemming hebben verkregen

Voor onderstaande doeleinden zullen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven:

 • De doorgifte van uw persoonsgegevens aan partners en sponsors, die deze kunnen gebruiken om u te informeren over hun producten en diensten,
 • De doorgifte van uw persoonsgegevens aan partners en sponsors voor verder gebruik door hen (zoals publicaties op websites, het uitvoeren van statistische analyses, …),
 • Om informatie, nieuwsbrieven, advertenties of andere communicatie te ontvangen over niet gelijkaardige producten en diensten van EK Limburg 2024 vzw en haar verbonden vennootschappen en events,
 • Om uw gezondheidsgegevens te verwerken wanneer deze relevant zijn in het kader van door ons aangeboden diensten en/of producten..

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u verstrekt kunnen, met het oog op hogervermelde doeleinden, door EK Limburg 2024 vzw gedeeld worden met:

 • Beheerders, ontwikkelaars en andere leveranciers van IT-infrastructuur en IT-toepassingen, waaronder onze website(s), applicatie(s), etc.,
 • Dienstverleners die ons helpen bij het leveren, afhandelen, verbeteren en/of optimaliseren van onze diensten en/of producten,
 • Leveranciers die ons in het kader van de goede organisatie en het goede verloop van het event bepaalde (ondersteunende) diensten leveren,
 • Onze sponsors &partners, waaronder adverteerders,
 • Verbonden ondernemingen en events,
 • Sociale media als Facebook, Twitter, Instagram, etc. wanneer u zich voor onze diensten en/of producten aanmeldt via een sociale netwerksite.
 • Verbonden domeinnamen en website van het event: limburg2024.be

Indien wij uw persoonsgegevens wensen te verstrekken aan andere derden dan hier opgesomd, zullen wij dit enkel doen met uw voorafgaande toestemming, behalve in de mate we verplicht zijn deze door te geven in het kader van een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.

We doen beroep op derden, onderaannemers, externe dienstverleners, andere instanties en verbonden ondernemingen waarbij we de nodige afspraken gemaakt hebben met betrekking tot de gegevensverwerking in het kader van onze overeenkomst. 

Het beveiligen van uw persoonlijke informatie

EK Limburg 2024 vzw is toegewijd in het beschermen van de beveiliging van uw persoonlijke informatie. Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij slaan, bijvoorbeeld, persoonlijke informatie de we verzamelen op computersystemen op waartoe de toegang beperkt is en welke zich bevinden in bewaakte ruimtes.  

Als gebruik wordt gemaakt van een wachtwoord om uw accounts en persoonlijke informatie te beschermen, is het uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord te geheim te houden. Deel deze informatie met niemand. Als u een computer met iemand anders deelt, moet u altijd uitloggen voordat u de werkplek of service verlaat om de toegang tot uw informatie te beschermen tegen de volgende gebruikers. 

 

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die we van u verwerken zullen door ons niet langer worden verwerkt dan nodig om u de gevraagde diensten en/of producten te leveren, voor de doelstellingen beschreven in deze privacyverklaring en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Uw rechten als betrokkene

Wanneer EK Limburg 2024 vzw persoonsgegevens over u verwerkt beschikt u steeds over volgende rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens:

Recht op inzage

U heeft steeds het recht te weten of al dan niet persoonsgegevens van u worden verwerkt en indien dit het geval is om hier inzage in te krijgen.

Recht op verbetering

U heeft steeds het recht u betreffende onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren. Bepaalde gegevens zal u zelf rechtstreeks kunnen aanpassen, bijvoorbeeld via een profielpagina in een applicatie. Voor de verbetering van andere onjuiste persoonsgegevens kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens terug te vinden bovenaan deze privacy verklaring. Zodra we je verzoek hebben ontvangen zullen we, binnen de wettelijke termijnen, je persoonsgegevens verbeteren.

Recht op wissing

In onderstaande gevallen heeft u tevens het recht wissing (via info@limburg2024.be) van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor hoger vermelde doeleinden,
 • Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming en u uw toestemming intrekt,
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang en er bij ons geen prevalerende gerechtvaardigde gronden zijn voor deze verwerking,
 • Indien de verwerking van de persoonsgegevens ten onrechte gebeurt,
 • Indien de persoonsgegevens omwille van een wettelijke verplichting moeten worden gewist,

Recht op beperking van de verwerking

In onderstaande gevallen heeft u het recht de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Deze beperking houdt in dat u betreffende persoonsgegevens vanaf dat moment, met uitzondering van de opslag ervan, enkel mogen worden verwerkt met uw toestemming of voor een aantal andere in de wet gedefinieerde doeleinden.

Gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens kan worden beperkt:

 • Indien u de juistheid van u betreffende persoonsgegevens betwist,
 • Indien de verwerking ten onrechte gebeurt, maar u niet wenst dat de gegevens worden gewist,
 • In afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder doorwegen dan die van u als betrokkene, indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang.

Recht op overdraagbaarheid

Wanneer de verwerking geschiedt op basis van uw toestemming of noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst of wanneer de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht om bezwaar te maken

In onderstaande gevallen heeft u het recht bezwaar (via info@limburg2024.be) in te dienen tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens:

 • Indien de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang,
 • Indien de verwerking gebeurt ten behoeve van direct marketing.

Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van u betreffende persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft echter geen gevolgen op de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking ervan.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft ten slotte ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Gebruik van foto’s en video’s

Tijdens onze evenementen worden mogelijks foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen. Deze evenementen vinden al dan niet plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname aan een evenement aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen en deze te delen met onze verbonden ondernemingen, partners & sponsors.

Er worden mogelijks ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en ‘audiovisueel materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketing materiaal en op de website van het evenement en EK Limburg 2024 vzw (www.limburg2024.be) voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan. U heeft het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot 6 weken na het evenement. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar info@limburg2024.be met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.

 

Divers

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om ze in lijn te brengen met wijzigingen in het aanbod van onze diensten en/of producten. Deze werd het laatst gewijzigd op 15-09-2023.